Nerwica to zaburzenia psychiczne o charakterze lękowym, które mogą wynikać z szeregu różnego rodzaju czynników takich jak chociażby konflikty wewnętrzne, które nie uległy rozwiązaniu, poddawanie się silnej presji ze swojej strony lub ze strony innych osób, deficyty na tle opieki rodzicielskiej lub też nieodreagowane urazy z przeszłości (czyli tzw. trauma). Nerwica jest chorobą cywilizacyjną, która dotyka coraz większą ilość osób na całym świecie. Szacuje się, że obecnie jej objawy przejawia nawet ok. 20% całej populacji.

Nerwica i jej objawy

W nerwicy lęki, w postaci nieuzasadnionego strachu, łączą się często z zaburzeniami wegetatywnymi w postaci bólu, problemów z łaknieniem, zaburzeń snu, a nawet zaburzeń na tle seksualności. Można wyróżnić trzy grupy objawów towarzyszących nerwicy. Są to objawy somatyczne, objawy w zakresie emocji oraz objawy w zakresie sfery poznawczej.

Wśród najczęstszych objawów somatycznych nerwicy znajdują się przede wszystkim: bóle głowy i żołądka, wymioty, problemy ze snem, kołatanie i bóle serca, bóle kręgosłupa, drżenia kończyn oraz zaburzenia o charakterze seksualnym. Mogą także pojawić się zaburzenia równowagi, zaburzenia mowy, urojona ciąża, nagłe uderzenia gorąca, zaburzenia wzroku i słuchu, trudności z oddychaniem.

Zobacz też: Ciągłe zmęczenie czyli dlaczego brak Ci energii życiowej

Jeśli chodzi o zaburzenia na tle emocji, związane są one głównie z pojawianiem się nieuzasadnionych lęków i stanów niepokoju często związanych dodatkowo z apatią i brakiem motywacji do działania. Osoba chora cierpi na zaburzenia snu, bezsenność, odczuwa przygnębienie, nie umie czerpać przyjemności z życia. Bardzo charakterystyczne dla nerwicy są również wszelkiego rodzaju fobie takie jak lęk przed określonymi sytuacjami lub ostrymi przedmiotami. Z drugiej strony, w przypadku zaburzeń na tle emocjonalnym, mogą się także przy nerwicy pojawiać napady paniki, poirytowania lub złości. To, jakie objawy pojawią się w konkretnym przypadku zależy od ich przyczyn, jak i od charakteru osoby, której dotyka nerwica. Jest to indywidualna sprawa.

W trzeciej kategorii objawów nerwicy, dotyczących z kolei sfery poznawczej, wyróżnia się zaburzenia pamięci oraz koncentracji uwagi, wewnętrzny przymus powtarzania takich samych czynności oraz różnego rodzaju natrętne myśli.

Zobacz też: Objawy depresji – podstępna choroba duszy

Dodatkowo chory na nerwicę może odczuwać zaniżone poczucie własnej wartości, co prowadzi do izolacji w domu a nawet samobójstw.

Rodzaje nerwicy

Istnieje kilka zasadniczych odmian nerwicy: nerwica lękowa, nerwica natręctw, nerwica pourazowa oraz nerwica wegetatywna.

Nerwica lękowa to odmiana nerwicy wywołana tłumieniem emocji. Zaczyna się ona pojawiać w określonych sytuacjach, jak: napięcie, niepokój oraz uczucie zagrożenia. Z czasem te lęki paraliżują życie osoby chorej, ponieważ zaczyna ona wyolbrzymiać określone problemy do wręcz monstrualnych rozmiarów. Do charakterystycznych objawów nerwicy lękowej zalicza się nadmierne pocenie się, drżenie rąk i nóg, a niekiedy także bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu.

Zobacz też: Ciągły stres skróci Ci życie

Nerwica natręctw, nazywana często zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, objawia się pojawianiem się u osoby chorej myśli, których bardzo ciężko jest się pozbyć lub uczucia konieczności wykonywania w sposób powtarzalny różnego rodzaju czynności. W tym drugim przypadku mogą to być rytuały (np. mycie rąk po każdej czynności), jak i przymusowo wykonywane czynności umysłowe (np. ciągle dokonywane obliczania). W ten sposób osoba cierpiąca na nerwicę chroni się przed różnego rodzaju lękami.

Nerwica pourazowa jest efektem przeżycia traumatycznych wypadków. Osoby, które dotknie ta odmiana nerwicy, uskarżają się na nawracające bóle oraz zawroty głowy i drżenie rąk. By wykluczyć w takim przypadku uszkodzenie układu nerwowego, wykonuje się najpierw EEG oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

Nerwica wegetatywna objawia się natomiast zaburzeniami w pracy układu krwionośnego i układu trawienia związanymi z ekspozycją na długotrwały stres bądź silne bodźce. Powodują one dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu poprzez chociażby: bóle brzucha, biegunki, mdłości. Osoba chora trafia do psychoterapeuty po długotrwałym diagnozowaniu pod kątem występowania chorób somatycznych, które nie przyniosło efektów.

Zobacz też: Jak radzić sobie ze stresem?

Leczenie nerwicy

Leczenie nerwicy jest czasochłonne. Wymaga ono stosowania szeregu metod leczenia jednocześnie by doprowadzić pacjenta do zdrowia. Oprócz technik psychoterapeutycznych stosuje się w nim farmakoterapię.

W przypadku psychoterapii lekarz usiłuje wpłynąć na psychikę pacjenta przez szereg metod. W zależności od rodzaju i przyczyn nerwicy mogą one dotyczyć wpływu na zmianę wzorców zachowania bądź uczenia pacjenta radzenia sobie ze skutkami tragedii z przeszłości. Stosowana jest w tej kwestii psychoterapia indywidualna lub grupowa. Jeśli chodzi o farmakoterapię, jest ona uskuteczniana w przypadku braku odpowiedniej reakcji pacjenta na psychoterapię i występowania bardzo silnych objawów typowo nerwicowych, w szczególności gdy napięcie nie daje mu spać ani funkcjonować w miarę normalny sposób. Stosuje się wówczas leki przeciwdepresyjne, które mają za zadanie poprawić ogólny nastrój pacjenta, ale także leki przeciwlękowe, które zmniejszą przede wszystkim objawy somatyczne lęku. Jeśli nerwica jest bardzo silna, konieczna jest jednak hospitalizacja i bardziej radykalne metody leczenia.

Kilka zasad zdrowego odchudzania

Niedobór witaminy D i jego objawy

Jak odbudować florę bakteryjną jelit?

Oceń