Dofinansowanie PFRON Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – jak otrzymać dofinansowanie PFRON. Niepełnosprawność w wielu przypadkach wyklucza podjęcie pewnych zawodów, a wielu pracodawców niechętnie zatrudnia osoby niepełnosprawne, traktując je jako dodatkowy kłopot, pozbawiając ich szansy na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Tymczasem, jest to myślenie z góry błędne….