Zalety i wady umowy zlecenia. Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna regulowana przez kodeks cywilny. Rozumie się przez nią zobowiązanie zleceniobiorcy do tego, by wykonał on określoną czynność prawną (jak np….