Dotacja na utworzenie miejsca pracy Dowiedz się jakie są zasady otrzymywania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla pracownika z Urzędu Pracy. Aby pracownik wykonywał swoje obowiązki jak najlepiej, warto zorganizować mu wysokiej jakości stanowisko pracy. Jego dobra ergonomia oraz organizacja, a także wyposażenie…