Ergonomia pracy biurowej ma wpływ na zdrowie osoby pracującej. Jeżeli firma chce zatrudniać pracowników do pracy biurowej, powinna im stworzyć odpowiednie warunki pracy. Warunki te to minimalny standard, do jakiego zobowiązuje się pracodawca i który powinien być spełniony jeszcze przed podpisaniem z pracownikami stosownej umowy….