Dotacja na utworzenie miejsca pracy Dowiedz się jakie są zasady otrzymywania refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla pracownika z Urzędu Pracy. Aby pracownik wykonywał swoje obowiązki jak najlepiej,…