Jakie są zalety umowy o pracę?

Umowa o pracę to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia pracownika. Decydując się na podpisanie takiej umowy, zobowiązuje się on do wykonywania pracy określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, natomiast pracodawca – do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Umowa o pracę jako forma zatrudnienia, posiada wiele zalet, ale jednocześnie nie jest także wolna od pewnych wad. Dlatego decydując się na takie rozwiązanie, warto jest się zastanowić nad kilkoma jej aspektami.

Zalety umowy o pracę

Wśród największych udogodnień wynikających z umowy o pracę, warto jest wymienić przede wszystkim to, że pracownik zatrudniony w tej formie uzyskuje gwarancję co najmniej minimalnego wynagrodzenia o pracę.  Takie wynagrodzenie musi być wypłacane raz w miesiącu, w ściśle ustalonym terminie, co daję możliwość zaplanowania swoich wydatków na cały miesiąc.

Zobacz też: Wady i zalety samozatrudnienia

Inne zalety umowy o pracę to takie udogodnienia, jak opłacanie przez pracodawcę za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne, prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego, w określonym przez przepisy prawne wymiarze, a także ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę gwarantowaną przez kodeks pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób o długim stażu pracy, matek czy osób przebywających na zwolnieniu lekarskim. Ponadto lata pracy na podstawie umowy o pracę wliczane są do stażu pracy, co ma duży wpływ na przyszłą emeryturę.

Jeżeli pracownik zachoruje to z tytułu umowy o pracę przysługuje mu zasiłek chorobowy a kobiety z tytułu urodzenia dziecka otrzymują zasiłek macierzyński. Gdy w czasie pracy zdarzy się wypadek to pracownikowi zostanie wypłacone odszkodowanie. Dzieje się tak dlatego, że na pracodawcę jest nałożony obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe.

W przypadku umowy bezterminowej  niewątpliwym atutem jest możliwość otrzymania kredytu na własne mieszkanie, co umożliwia młodym parom przejście „ na swoje”.

Zobacz też: Czy warto wykupić ubezpieczenie na życie i zdrowie?

Wady umowy o pracę

Umowa o pracę pomimo licznych zalet dla pracownika, posiada jednak także pewne wady. Najważniejszą z nich jest konieczność wykonywania przez pracownika pracy w ściśle określonym miejscu i czasie. Oznacza to, że praca w tej formie, w odróżnieniu od np. umowy o dzieło czy samozatrudnienia, nie pozostawia zbyt dużego pola do popisu w kwestii realizacji wynikających z niej zadań. Trzeba się trzymać ustaleń dokonanych w umowie z pracodawcą. Oprócz tego osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nie może swoich obowiązków powierzyć innej osobie, a pracodawca ma prawo do zmiany zakresu czynności wykonywanych przez pracownika w trakcie trwania umowy.

Zalety umowy o pracę zdecydowanie przeważają nad wadami. Nie ulega wątpliwości, że umowa o pracę dla pracownika jest bardzo korzystną formą zatrudnienia. Zapewnia stabilność finansową dając poczucie bezpieczeństwa i dobre perspektywy na przyszłość.

Zalety i wady umowy zlecenia

Jak założyć sklep internetowy?

Oceń