Dotacje na złożenie firmy

Zamierzasz otworzyć własną działalność i starasz się o dofinansowanie z Urzędu Pracy? Świetnie! Dowiedz się więc, jak uzyskać dotacje na założenie firmy. Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, to marzenie wielu młodych, dynamicznych i kreatywnych ludzi. Własna firma, bazująca na dobrym pomyśle i przemyślanym sposobie jego realizacji, to wyjątkowa szansa na osiągnięcie sukcesu, samodzielność, stabilizację i finansowe zabezpieczenie swojej przyszłości. Jednakże, nie każdy może sobie na to pozwolić.

Założenie własnej firmy, zazwyczaj wiąże się z koniecznością posiadania pewnego wkładu finansowego, który należy zainwestować np. w maszyny, niezbędne urządzenia, elementy wyposażenia biurowego, materiałów. Niestety, ta konieczność staje się często przeszkodą nie do przeskoczenia, co pozbawia młodych szansy na spełnienie marzenia prowadzenia własnego biznesu. Wspomóc można się dotacją z Urzędu Pracy na otwarcie działalności.

Dotacje na założenie firmy – jak działa taka dotacja?

Urzędy Pracy oferują możliwość dotacji na rzecz otwarcia własnej działalności gospodarczej w ramach walki z bezrobociem i aktywizacji zawodowej osób przebywających bez zatrudnienia. Dotacja taka, stanowi formę jednorazowej i bezzwrotnej pożyczki, jest udzielana w szybkim tempie, gdyż Urząd ma 30 dni na wydanie decyzji od złożenia wniosku.

Bez-zwrotność pożyczki, nie oznacza, że otrzyma ją każdy i bez względu na dalsze losy, nie będzie zobowiązany do jej zwrotu. Przed otrzymaniem dotacji, osoba starająca się o nią, podpisuje z Urzędem umowę, w której zostają jasno określone warunki, z jakich przyszły biznesmen powinien się wywiązać. Dodatkowo bezrobotny starający się o dotacje, powinien mieć poręczyciela, który zabezpieczy ewentualny zwrot kwoty w przypadku niewywiązania się z warunków umowy. Kolejnym ważnym czynnikiem jest konieczność rozdysponowania pełnej kwoty dotacji w ciągu trzydziestu dni od założenia działalności gospodarczej.

Uzyskana dotacja może być przeznaczona na zakup niezbędnego sprzętu jak telefony, komputery, drukarki, skanery itp., maszyn potrzebnych do produkcji, elementów wyposażenia biurowego jak np. krzesła, biurka, regały, segregatory na dokumenty itp. Ze środków otrzymanych z dotacji, nie wolno jednak opłacać składek ZUS czy abonamentu telefonicznego/internetowego. Urząd Pracy nie daje też pieniędzy na zakup towaru, który idzie do dalszej odsprzedaży w celu uzyskania zysku. Dofinansowanie dotyczy tylko środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania nowo powstałej firmy.

Dotacje na założenie firmy – czy muszę mieć wkład własny?

Nie istnieje oficjalna procedura, która nakazywałaby posiadanie wkładu własnego, przed rozpoczęciem starania się o uzyskanie dotacji. Jednakże, posiadanie wkładu własnego na pewno ułatwi decyzję Urzędowi o jej przyznaniu. Wkład własny rozumiany jest tu, nie tylko, jako zaplecze finansowe. Mogą nim być elementy wyposażenia biura, jak urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, komputer, skaner, telefony, niszczarka do papieru, regały biurowe, biurka itp. Posiadanie takich elementów wyposażenia będzie jasnym sygnałem dla Urzędu, że starający się o dotację myśli poważnie o swojej przyszłej firmie i stwarza dużą szansę na odniesienie sukcesu w biznesie.

Zobacz też: Jak otworzyć salon masażu?

Dotacje na założenie firmy – kto może uzyskać dotację?

Aby uzyskać dotacje na założenie firmy, podstawowym aspektem jaki należy spełnić, jest konieczność bycia zarejestrowanym, od co najmniej trzech miesięcy jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dotacji nie otrzyma bezrobotny, który studiuje dziennie. Studia zaoczne nie wykluczają tej możliwości. Bezrobotny nie może budzić wątpliwości w kwestii zainteresowania aktywizacją zawodową. Dotacji nie otrzyma bowiem, ten, kto w ciągu ostatniego roku odmówił bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia, stażu lub kursu proponowanego przez Urząd. Osoba starająca się o dotację, nie może również prowadzić innej działalności, a jeżeli prowadziła w przeszłości, wniosek należy złożyć co najmniej 12 miesięcy od momentu rozwiązania firmy. Dotacja nie zostanie również przyznana bezrobotnemu, który w przeciągu ostatnich pięciu lat, otrzymał już z Urzędu Pracy dofinansowanie do działalności gospodarczej lub rolniczej.

Kolejnym ważnym warunkiem jest posiadanie dobrego biznesplanu. Nie każdy Urząd wymaga tego dokumentu jako oddzielne pismo, gdyż większość, a nierzadko, całość jego treści zostaje zawarta we wniosku. Odpowiednie i przemyślane zaplanowanie prowadzenia działalności będzie dla Urzędu kluczowym aspektem przy wydawaniu decyzji o przyznanie dotacji. To z biznesplanu najwyraźniej widać czy bezrobotny poważnie podchodzi do swojej przyszłej firmy i czy ma wizję jej rozwoju.

Zobacz też: Jak założyć sklep internetowy?

Dotacje na założenie firmy – na jaką kwotę dofinansowania można liczyć?

Wysokość dotacji uzależniona jest od rozmachu firmy, charakteru jej działalności, ilości potrzebnego sprzętu itp. Urzędy mają jednak pewne ograniczenia. Wysokość dotacji może wahać się w przedziale od czterokrotności, do sześciokrotności średniej pensji w sektorze działalności gospodarczej. Co za tym idzie, można liczyć mniej więcej na pułap dotacji, rozpoczynający się od ok. 16554 zł i kończącym na kwocie ok. 24828 zł. Dokładna kwota jaką można uzyskać nie jest uniwersalna i może być inna w każdym Urzędzie.

Dotacje na założenie firmy – kiedy, jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy, jednak nie wcześniej niż trzy miesiące od momentu zarejestrowania się jako bezrobotny. Wniosek powinien zawierać szczegółowy plan działalności oraz wizję firmy. Do wniosku warto dołączyć zaświadczenia o odbytych kursach, z których zdobyta wiedza może okazać się przydatna przy prowadzeniu tej działalności, referencje, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz szczegółowy biznesplan. Te dokumenty na pewno ułatwią uzyskanie dotacji. Warto dołączyć też poświadczenie o wkładzie własnym, jeśli takie posiadamy. Jeżeli, wniosek zostanie odrzucony, można go ponawiać.

Nazwy firmy – stwórz oryginalna nazwę i przyciągnij klientów

Dotacja na utworzenie miejsca pracy – Urząd Pracy

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – dofinansowanie PFRON

Oceń