Ergonomia pracy biurowej ma wpływ na zdrowie osoby pracującej. Jeżeli firma chce zatrudniać pracowników do pracy biurowej, powinna im stworzyć odpowiednie warunki pracy. Warunki te to minimalny standard, do jakiego zobowiązuje się pracodawca i który powinien być spełniony jeszcze przed podpisaniem z pracownikami stosownej umowy. Na warunki zatrudnienia składa się wiele czynników, prawo określa odpowiedni czas pracy, przerwy, temperaturę, jaka musi panować w pomieszczeniach dla pracowników, wyposażenie miejsca pracy i wiele innych.

 BHP w pracy, czyli czego musi dopilnować pracodawca

Pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi w pełni wyposażone miejsce pracy, które jednocześnie spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań pracownik musi przejść szkolenie z obsługi urządzeń na swoim stanowisku. Warunki dotyczące zatrudnienia pracownika są dość rygorystyczne, a wszystko po to, żeby zapewnić pracownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Ergonomia pracy biurowej – stanowisko pracy

Stanowisko osoby pracującej przed monitorem komputera powinno być wyposażone w wygodne krzesło, zapewniając wygodną pozycję i swobodę ruchów. Szerokie biurko powinno pomieścić wszystkie elementy wyposażenia stanowiska pracy przy komputerze a monitor powinien być ustawiony co najmniej 40 cm od oczu zmniejszając tym samym obciążenia oczu.

Zobacz też: Jak otworzyć firmę sprzątającą?

Ergonomia pracy biurowej – przerwy w czasie pracy

Przepisy prawa mówią, że płatna przerwa “śniadaniowa” w pracy powinna wynosić minimum 15 minut jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę przez co najmniej 6 godzin w ciągu doby. W przypadku przerw na lunch, które trwają 30 minut, pracodawca nie musi za taką przerwę płacić. Jeśli to robi, wynika to tylko z jego dobrej woli. Dodatkowo dla pracowników biurowych, którzy swoją pracę wykonują przed monitorem komputera, powinno się zapewnić 5 minutową przerwę co godzinę w celu odciążenia zmęczonych oczu i zmiany pozycji ciała. Przerwy takie są płatne, ale nie mają zastosowania wtedy, kiedy praca jest zróżnicowana, czyli w przypadku, kiedy czas spędzony przed monitorem przeplatany jest z wykonywaniem innych obowiązków.

Pracownik może skorzystać z 60-minutowej przerwy na załatwienie spraw osobistych lub urzędowych. Przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dodatkowej 15-minutowej przerwy w celach wypoczynkowych i rehabilitacyjnych, która wlicza się do czasu pracy.

Matką karmiącym piersią w ciągu dnia pracy przysługują dwie płatne przerwy po 30 minut w przypadku karmienia jednego dziecka. Kiedy matka karmi więcej niż jedno dziecko przysługuje jej dwie przerwy po 45 minut. Sytuacja ta dotyczy przypadku pracy powyżej 6 godzin. Jeżeli kobieta pracuje w wymiarze pracy 4-6 godzin to przysługuje jej tylko jedna przerwa po 30 minut ( jedno dziecko) i jedna przerwa po 45 min (więcej niż jedno dziecko). Praca w wymiarze mniej niż 4 godziny nie przewiduje przerw dla matek karmiących.

Zobacz też: Wady i zalety samozatrudnienia

 Ergonomia pracy biurowej – oświetlenie w pracy

Warunki dotyczące zatrudnienia pracownika przewidują, że w pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca stała, należy zapewnić oświetlenie dzienne, a zastosowanie mają tu okna i świetliki dachowe. Bez względu na to, jaki rodzaj oświetlenia dziennego zastosowany jest w miejscu pracy stałej, pomieszczenia muszą być wyposażone również w oświetlenie elektryczne. Użycie sztucznego oświetlenia zakłada jednak, że źródła światła nie mogą oślepiać lub uzyskiwać niepożądanego rozkładu luminacji. Widoczność natomiast nie może być utrudniona przez cienie.

 Ergonomia pracy biurowej – temperatura w pomieszczeniach

Przepisy prawa regulują też zakres temperatur, w jakich może odbywać się praca. Temperatura powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, ale nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza i wyższa niż 30 stopni. W przypadku pracy biurowej i innego rodzaju lekkich prac, minimalna temperatura to 18 stopni Celsjusza.

Jak otworzyć salon masażu?

Cechy lidera – kilka rad jak zostać przywódcą

Jak polubić siebie?

Oceń