Jak być asertywnym?

Współczesny świat, cywilizacja oparta na ciągłym biegu i rywalizacji narzuca wiele wyzwań, które wystawiają naszą pewność siebie, poczucie dumy i szacunek do własnej osoby na próbę. Często w obawie przed niezaakceptowaniem naszego zdania czy też wyboru przez otaczające środowisko, czy odczuwając presję przełożonego w pracy, zachowujemy się ulegle okłamując samych siebie i nie postępując zgodnie ze swoim zdaniem, przekonaniem czy wolą. Asertywność to wciąż postawa, której nie każdy potrafi się nauczyć i sprostać jej w codziennym życiu. Zatem jak być asertywnym?

Czym jest asertywność?

Asertywność to postawa, która wiąże się z jasnym i odważnym wyrażaniem swoich zdań, poglądów, krytyki, podejmowaniu decyzji zgodnie ze swoim sumieniem i zamiarami oraz wyraźne zaznaczanie swojego stanowiska w kontaktach międzyludzkich. Asertywność nie polega na uległości. Jest to umiejętność mówienia “nie”. Zgodnie z założeniem asertywności, postawa taka ma być korzystna dla nas samych i pozwalać żyć zgodnie z naszym sumieniem, dlatego często bywa mylona z egoizmem. Jest to jednak porównanie nieprawdziwe i krzywdzące, daleko mające się do idei asertywności. W naszym społeczeństwie asertywność nie jest jeszcze upowszechnioną postawą i nie tak łatwo się jej nauczyć.

Zobacz też: Jak skutecznie dążyć do celu?

Szanuj siebie i swojego rozmówcę

Główną zasadą asertywności jest bowiem szacunek, zarówno do samego siebie, jak i rozmówcy. W przestrzeganiu własnych zasad i wartości nie ma nic złego, oczywiście jeśli idzie ono w parze z nie gwałceniem praw rozmówcy. Osoba asertywna wyraża swoje zdanie, podejmuje decyzje, odmawia, zgodnie ze swoim sumieniem, ale jednocześnie przy wysokim poszanowaniu praw drugiego człowieka i respektowaniu jego potrzeb.

Nie agresywny, nie uległy

Asertywność znajduje się między zachowanie uległym i agresywnym dając poczucie harmonii dlatego należy również stanowczo rozróżnić ją od postaw agresywnych. Osoba asertywna wyraża swoje zdanie, jednak nie narzuca go innym. Nie oczekuje również, że ktoś wykona powierzone zadanie za niego. Asertywność rozwija również umiejętności kontrolowania emocji. Dążąc do tego, by zachowywać się w sposób asertywny, musimy wyzbyć się agresji i kryjących się za nią wyzwisk itp. Regułą asertywności jest wyrażanie stanowczo swojego zdania, lecz nie obrażanie. Wedle zasady asertywności, np. matka nie powie do dziecka “ty leniu, posprzątaj” lecz “jestem na ciebie zła bo nie posprzątałeś własnego pokoju”.

Zobacz też: Cechy człowieka sukcesu

Z kolei postawa uległa charakteryzuje się tendencją do zgadzania się na wszystko o co poproszą nas inni. Wzbudza to w danej osobie gniew i frustrację. Aby zmienić swoje zachowanie należy doskonalić w sobie umiejętność mówienia „nie” co jest niełatwym zadaniem i wymaga długiego treningu i zaangażowania. Asertywność to umiejętność, która wymaga dłuższego czasu, aby jej się nauczyć.

Korzyści płynące z bycia asertywnym

Asertywność jest kluczem do zachowania równowagi psychicznej, akceptacji samego siebie i życia zgodnego ze swoimi założeniami i systemem wartości moralnych. Dzięki wyrzeczeniu się postawy uległości, osoba asertywna uwalnia się od dyskomfortu poczucia słabszym czy wręcz zniewolonym.

Zobacz też: Aktywna mama w domu i w pracy

Wbrew pozorom, asertywność, choć przez wielu odbierana jest za przejaw egoizmu czy też megalomanii, na dłuższą metę spotyka się z szacunkiem w oczach innych i pomaga budować trwałe i oparte na szczerych relacjach związki z innymi osobami. Ludzie asertywni wzbudzają poczucie zaufania swoją szczerością i odwagą mówienia prawdy. Nie oznacza to jednak frywolnego wyrażania wszelkich sądów. Główną zasadą asertywności jest stanowcze wyrażanie opinii, jednak z uwagą na to, by wypowiadane słowa nie raniły drugiej osoby.

Asertywność to postawa trudna, wymagająca długiego treningu i walki z samym sobą, swoimi przyzwyczajeniami i lękami. Warto jednak nauczyć się asertywności, gdyż zapewnia poczucie szacunku do samego siebie i umożliwia życie zgodne ze swoimi wartościami.

Jak znaleźć satysfakcjonującą pracę?

Jak polubić siebie?

Jak być lubianym w towarzystwie?

Oceń