Odsetki od zaległości podatkowych to dodatkowe zobowiązanie, z którym ma do czynienia szeroka grupa przedsiębiorców. Podczas prowadzenia działalności gospodarczej może zdarzyć się bowiem sytuacja, w której przekroczony zostanie termin zapłaty…