Otyłość brzuszna niesie za sobą pewne zagrożenia. Żyjemy w świecie konsumpcyjnym, gdzie żywność jest ogólnodostępna. Coraz więcej ludzi odżywia się w niepoprawny sposób, zaś dla niektórych jedzenie stało się wręcz…