Każdy przedsiębiorca powinien znać terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS. Nieopłacanie składek i podatków może być bardzo dotkliwe dla przedsiębiorcy, gdyż ZUS czy Urząd Skarbowy może nałożyć surowe kary.  Terminy wpłat do…