Kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków mogą być bardzo wysokie w zależności czy był to czyn o mniejszej szkodliwości czy przestępstwo skarbowe. Przedsiębiorcy w Polsce mają różny styl prowadzenia…