Rejestracja działalności gospodarczej – jak dokonać wpisu do CEIDG? Przedsiębiorca, który chce dokonać rejestracji działalności gospodarczej musi złożyć wniosek CEIDG-1 we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy….