Zasiłek macierzyński to świadczenie, które stanowi przedmiot zainteresowania ze strony rodziców oczekujących przyjścia na świat swojego dziecka. Świadomość, że w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego pracodawca, zleceniodawca lub ZUS będzie wypłacał określoną kwotę pieniędzy, pozwala na skupienie się na opiece nad dzieckiem w trakcie pierwszych miesięcy jego życia.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem, które przysługuje nie tylko osobom wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę, ale także wszystkim osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. W związku z tym zasiłek macierzyński mogą uzyskać także osoby opłacające składkę chorobową w sposób dobrowolny, a więc osoby pracujące na umowę zlecenia czy też prowadzące działalność gospodarczą. Takiego zasiłku nie może jednak uzyskać osoba pracująca na podstawie umowy o dzieło, gdyż wynagrodzenie z tytułu takiej umowy nie podlega oskładkowaniu.

Zobacz też: L4 w ciąży – to powinnaś wiedzieć

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego i jak długo jest on wypłacany?

Zasiłek macierzyński przysługuje generalnie w wysokości 100% podstawy wymiaru (będącej zazwyczaj wynagrodzeniem brutto), za okres obejmujący czas odbywania urlopu macierzyńskiego oraz odpowiednio przez 6 kolejnych tygodni urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu lub adopcji jednego dziecka, bądź przez 8 kolejnych tygodni urlopu rodzicielskiego przy urodzeniu / adopcji więcej niż jednego dziecka. Na pozostałą część urlopu rodzicielskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru. Istnieje także możliwość podjęcia decyzji o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80% wynagrodzenia przez 12 kolejnych miesięcy.

Co niezwykle istotne, przepisy, które weszły w życiu od 1 stycznia 2016 r. polepszyły sytuację kobiet, które nie osiągają zbyt dużych dochodów. Obecnie bowiem, jeśli podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego nie przekroczy 1 tys. złotych, taki zasiłek jest wyrównywany do tej kwoty. Oznacza to, że np. jeśli kobieta pracuje na pół etatu i osiąga wynagrodzenie 800 złotych na rękę, wówczas będzie ona otrzymywała zasiłek macierzyński w wysokości 1 tys. złotych.

Zobacz też: Kontrola zwolnienia lekarskiego

Kiedy, gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Aby móc uzyskać zasiłek macierzyński, należy zgłosić się z wnioskiem o taki zasiłek do swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, jeśli zgłasza on do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 20 pracowników bądź zleceniobiorców. W przeciwnym wypadku należy zgłosić się bezpośrednio do oddziału ZUS odpowiedniego ze względu na siedzibę płatnika składek, a w szczególności gdy zasiłek macierzyński miałby być przyznany ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej lub współpracę w prowadzeniu takiej działalności oraz w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego przez pracodawcę lub zleceniodawcę, mniejszej niż 20 liczby pracowników lub zleceniobiorców (jeśli nie posiadamy wiedzy na ten temat należy złożyć bezpośrednie zapytanie u płatnika naszych składek).

W przypadku wnioskowania o zasiłek macierzyński bezpośrednio u  pracodawcy lub zleceniodawcy, należy mu dostarczyć zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu wypełnione przez ginekologa (jeśli przyszła mama podejmie, np. ze względu na stan zdrowia swój i dziecka, decyzję o wybraniu części urlopu macierzyńskiego przed porodem) lub też odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeśli zasiłek macierzyński ma przysługiwać za okres od dnia porodu). Z kolei gdy zasiłek macierzyński będzie wypłacał ZUS, należy poprosić swojego pracodawcę o wypełnienie druku ZUS Z-3 oraz wydanie zaświadczenia o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego. Zleceniodawca zaś powinien wydać druk ZUS Z-3a.

Sprawdzone sposoby zarabiania przez Internet

 Jak otworzyć gabinet masażu?

Jak otworzyć firmę sprzątającą?

Odwiedź i polub nas
Oceń