Urlop ojcowski i urlop tacierzyński to doskonałe rozwiązanie dla ojców, którzy chcą spędzić ze swoim nowonarodzonym dzieckiem jedne z pierwszych tygodni jego życia. Taki urlop jest bardzo potrzebny, ponieważ dzięki niemu można zbudować więź z dzieckiem i odciążyć  trochę mamę dziecka w sprawowaniu nad nim podstawowej opieki. Oba pojęcia urlopu są często stosowane zamiennie. Jest to postępowanie nieprawidłowe, ponieważ istnieją pewne różnice między jedną, a drugą odmianą urlopu.

Różnice między urlopem ojcowskim, a urlopem tacierzyńskim

Podstawową różnicą między urlopem ojcowskim, a tacierzyńskim jest fakt iż urlop ojcowski może być udzielony ojcu dziecka niezależnie od tego, czy matka dziecka otrzymała urlop macierzyński. Aby uzyskać bowiem urlop tacierzyński, matka dziecka musi zrezygnować z pewnej części swojego urlopu macierzyńskiego. Różnica między urlopem ojcowskim, a tacierzyńskim to także jego maksymalny wymiar. Urlop ojcowski to krótki urlop o ściśle określonym maksymalnym okresie jego trwania. Z kolei długość urlopu tacierzyńskiego nie jest taka sztywna i zależy od wymiaru urlopu macierzyńskiego matki dziecka.

Zobacz też: L4 w ciąży – to powinnaś wiedzieć

Zasady udzielania urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze do 2 tygodni czyli 14 dni kalendarzowych. Ojciec dziecka może go wziąć jednorazowo lub podzielić na maksymalnie dwie 1-tygodniowe części. Aby otrzymać urlop ojcowski, mężczyzna musi być zatrudniony na umowę o pracę. Począwszy od 2016 roku nastąpiły pewne zmiany w kwestii terminu, w którym można wziąć urlop ojcowski. Obecnie taki urlop przysługuje ojcu dziecka do czasu gdy takie dziecko nie ukończy 24 miesiąca życia. Za okres urlopu ojcowskiego mężczyzna otrzymuje 100% wynagrodzenia. Niewykorzystany urlop ojcowski przepada.

W jaki sposób można się ubiegać o urlop ojcowski?

Aby otrzymać urlop ojcowski, ojciec dziecka musi, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, wystąpić z pisemnym wnioskiem o taki urlop do pracodawcy. Jest to termin minimalny. Oznacza to, że w razie uchybienia takiemu terminowi, pracodawca może, ale nie musi uwzględniać wniosek pracownika. Nie warto jest w takiej sytuacji zdawać się na dobrą wolę pracodawcy, stosując się do odpowiednich przepisów kodeksu pracy.

Zobacz też: Zasiłek macierzyński – dla kogo, ile, jakie dokumenty?

Na czym polega urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński jest to nic innego jak część urlopu macierzyńskiego, która nie została wykorzystana przez matkę dziecka. Pracownica zgodnie z kodeksem pracy, ma bowiem prawo po 14 tygodniach nieprzerwanego urlopu macierzyńskiego, zrezygnować z pozostałej części przysługującego jej urlopu i wrócić do swojej pracy, przekazując jednocześnie część takiego urlopu, pracującemu ojcu dziecka. Takie rozwiązanie pozwala na podzielenie między oboje rodziców obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia.

Ile tygodni urlopu tacierzyńskiego można uzyskać?

Maksymalna długość urlopu tacierzyńskiego jest uzależniona od wymiaru urlopu macierzyńskiego, który wynosi 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie, 31 tygodnie – przy urodzeniu dwójki dzieci, 33 tygodnie – przy urodzeniu trójki dzieci, 35 tygodni – przy urodzeni czwórki dzieci, 37 – przy urodzeniu piątki i większej ilości dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz też: Na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego?

W jaki sposób można się ubiegać o urlop tacierzyński?

Aby móc uzyskać urlop tacierzyński, ojciec dziecka musi złożyć do swojego pracodawcy wniosek o przyznanie takiego urlopu. W takim wniosku powinna znaleźć się informacja, że opiekuje się on tym dzieckiem. Dodatkowe dane to data urodzenia dziecka oraz adnotacja o wymiarze urlopu macierzyńskiego wykorzystanego przez matkę dziecka. Jako dowody można załączyć akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenie matki dziecka z jej zakładu pracy, wraz z informacją na temat części wykorzystanego przez nią urlopu macierzyńskiego.

Jeśli chodzi o pracownicę rezygnującą z części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, niezwykle istotne jest by złożyła ona wniosek w tej sprawie najpóźniej na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia pracy. Załącznikiem do tego wniosku powinno być zaświadczenie pracodawcy, który zatrudnia pracownika-ojca, na temat terminu, w którym taki pracownik ma rozpocząć urlop tacierzyński. Pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy z pracownikiem przebywającym na urlopie tacierzyńskim.

Jak oszczędzać pieniądze?

Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?

Jak założyć sklep internetowy?

Odwiedź i polub nas
Oceń