Rejestracja działalności gospodarczej – jak dokonać wpisu do CEIDG? Przedsiębiorca, który chce dokonać rejestracji działalności gospodarczej musi złożyć wniosek CEIDG-1 we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Formularz można złożyć osobiście lud wysłać go drogą elektroniczną. Wypełnienie wniosku przez Internet jest bardzo wygodne ponieważ nie wiąże się z obowiązkiem osobistego udania się do urzędu. Warto dowiedzieć się jakie informacje powinny być zawarte w prawidłowo wypełnianym formularzu CEIDG – 1.

Rejestracja działalności gospodarczej – we wniosku należy umieścić takie informacje jak:

 • dane osobowe
 • adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy
 • numer PESEL, NIP
 • nazwa firmy
 • siedziba firmy
 • przewidywana liczba pracujących
 • data rozpoczęcia działalności
 • forma wykonywanej działalności zgodna z Polską Klasyfikacją Działalności- PKD
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej
 • rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy
 • forma opodatkowania

Zobacz też: Jak założyć działalność gospodarczą?

 Rejestracja działalności gospodarczej – dodatkowe informacje to:

 • numer konta bankowego wnioskodawcy
 • nazwa biura rachunkowego
 • dane pełnomocnika
 • informacje o małżeńskiej wspólnocie majątkowej

Dodatkowo można dokonywać zmian we wpisie, zawiesić działalność lub ją wznowić.

Rejestracja przedsiębiorcy w Urzędzie jest całkowicie bezpłatna. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że otrzymasz list w którym zawarta jest informacja o opłacie za wpis do CEIDG i rachunek do zapłaty konkretnej kwoty to znaczy, że padłeś ofiarą oszustwa. Pamiętaj, wpis do CEIDG jest całkowicie bezpłatny.

Według starych przepisów, aby otrzymać numer REGON trzeba było wybrać się do Urzędu Statystycznego. O nadanie numeru NIP i wyboru formy opodatkowania trzeba było pofatygować się do Urzędu Skarbowego. Obecnie wszystko można załatwić w jednym okienku, co jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, gdyż otwarcie firmy wymaga mniejszej liczby formalności i zajmuje mniej czasu. Wpis do CEIDG jest równoważny też ze zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lecz nie zwalania to przedsiębiorcy z dostarczenia formularza ZUS ZUA.

Jak skutecznie dążyć do celu?

Jak otworzyć salon masażu?

Jak uzyskać dotacje na założenie firmy?

Odwiedź i polub nas
Oceń