Ciąża to szczególny okres dla kobiet. W przypadku wykonywania w tym czasie pracy zawodowej, obojętnie czy jest to praca na etat czy też samozatrudnienie, gdy pogorszy się stanu zdrowia przyszłej matki lub dziecka, istnieje możliwość udania się na zwolnienie lekarskie na szczególnych zasadach. Co niezwykle istotne, L4 w ciąży pozwala bowiem na pełne zrekompensowanie przyszłej mamie dochodów utraconych wskutek braku możliwości podjęcia pracy.

L4 w ciąży i wysokość wynagrodzenia chorobowego

Pracujące kobiety w ciąży znajdują się pod szczególną ochroną w stosunku do innych pracowników i osób samozatrudnionych. Kobieta w ciąży może bowiem przebywać na zwolnieniu lekarskim nawet przez cały okres trwania w ciąży, czyli przez 270 dni, podczas gdy w przypadku pozostałych pracowników, okres ten wynosi maksymalnie tylko 182 dni. Co niezwykle istotne, L4 w ciąży umożliwia zachowanie wynagrodzenia w pełnej wysokości przez cały okres jego trwania. Zwolnienia lekarskie kobiet w ciąży ze względu na związaną z tym niezdolność do pracy, są oznaczane bowiem kodem B, który oznacza, że kobieta w ciąży będzie uzyskiwała w trakcie swojego zwolnienia 100% dotychczasowych poborów.

Zobacz też: Kontrola zwolnienia lekarskiego

Kto płaci ciężarnej podczas zwolnienia?

W przypadku wykonywania pracy na etat, przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego, zasiłek chorobowy jest wypłacany kobiecie w ciąży przez pracodawcę, o ile zatrudnia on w swoim zakładzie pracy co najmniej 20 osób. Po tym okresie taki pracodawca wypłaca zasiłek w imieniu ZUS, rekompensując sobie jego wypłaty obniżeniem wysokości składek ubezpieczeniowych do zapłaty. Z kolei w przypadku gdy jest to mały pracodawca zatrudniający poniżej 20 osób lub też na zwolnienie lekarskie idzie osoba prowadząca działalność gospodarczą, wówczas od samego początku wypłaty zasiłków chorobowych dla kobiet w ciąży przejmuje na siebie ZUS.

Jakie warunki trzeba spełnić by móc uzyskać zasiłek chorobowy?

Aby móc uzyskać pełny zasiłek chorobowy w trakcie ciąży, należy dostarczyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje obniżenie zasiłku od 8 dnia zwolnienia lekarskiego z tytułu niezdolności do pracy o 25%. Z kolei w przypadku samozatrudnionych kobiet w ciąży należy pamiętać o terminowym opłacaniu składek chorobowych. Brak zapłaty takiej składki w terminie może bowiem skutkować wyrejestrowaniem z ubezpieczenia przez ZUS i koniecznością odczekania aż 90 dni by móc uzyskać ponownie prawo do zasiłku chorobowego.

Zobacz też: Sprawdzone sposoby zarabiania  przez Internet

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownicą w ciąży?

Pracownice w ciąży znajdują się pod szczególną ochroną kodeksu pracy jeśli chodzi o umowę o pracę. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, pracodawca nie ma możliwości jej rozwiązania, chyba, że przez kobietę w ciąży zostaną złamane zasady art. 52 kodeksu pracy, czyli nastąpi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych lub też gdy kobieta utraci z własnej winy uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Z kolei w przypadku umów na czas określony bądź na czas wykonania określonej pracy,  gdy taka umowa uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca porodu, zostaje ona zgodnie z przepisami przedłużona aż do dnia porodu.

Zalety umowy o pracę

L4 w ciąży – to powinnaś wiedzieć

Zasiłek macierzyński – dla kogo, ile, jakie dokumenty?

Odwiedź i polub nas
Oceń