Kary za niepłacenie składek mogą być bardzo surowe i nie należy ich lekceważyć. Przedsiębiorców czekają przykre skutki za nieterminowe wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie i swoich pracowników. Ubezpieczonemu, który nie uregulował należności w terminie zostaną naliczone odsetki za zwlokę a to dopiero początek konsekwencji, jakie poniesie.

Kary za niepłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników powinien dokonać wpłaty do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego, dlatego przelewy dokonane 10. lub 15. wieczorem, najpewniej zostaną uznane za przekroczenie terminu, za co – podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego – grożą kary. Na temat kar za nieopłacanie podatków możesz przeczytać tutaj.

Nieterminowe lub niepełne opłacanie składek, w pierwszej kolejności dotyka pracowników, ponieważ niedotrzymanie terminu wpłaty składek może skutkować wyłączeniem ich z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego i rentowego do momentu uregulowania płatności. Za błędy pracodawcy płacą nie tylko jego podwładni. Przedsiębiorca, nieprzestrzegający terminów składek, jest obciążany odsetkami za zwłokę i jest zobowiązany do samodzielnego obliczenia i uiszczenia zaległych składek wraz z odsetkami, bez wezwania ze strony ZUS. Nie musi tego robić tylko wtedy, gdy wysokość odsetek byłaby mniejsza niż 6,60 zł. Odsetki to jednak nie wszystko. ZUS ma też prawo nałożyć na zalegającego z wpłatami przedsiębiorcę opłatę dodatkową do 100% wysokości nieuregulowanych składek. Decydując o przyznaniu bądź nieprzyznawaniu opłaty dodatkowej, ZUS przede wszystkim zwraca uwagę na to, czy nieuiszczenie składek nastąpiło z winy przedsiębiorcy czy z przyczyn od niego niezależnych. Dodatkowo, niedopełnienie obowiązku opłacania składek może skutkować karą grzywny do 5000 złotych, a także brakiem zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek i brakiem prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Niedotrzymywanie terminów wpłat do ZUS-u to nie przelewki, dlatego jeśli zdarzy się już niezapłacenie składki, warto uiścić je najszybciej jak to tylko możliwe. Kary za niepłacenie składek mogą być bowiem bardzo surowe, a ich egzekucja dotkliwa dla przedsiębiorcy.

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS

Jakie informacje powinno zawierać świadectwo pracy?

Formalności związane z zatrudnieniem pracownika

Mama wraca do pracy – kariera i macierzyństwo

Odwiedź i polub nas
Oceń