Kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków mogą być bardzo wysokie w zależności czy był to czyn o mniejszej szkodliwości czy przestępstwo skarbowe. Przedsiębiorcy w Polsce mają różny styl prowadzenia swojej działalności, różnie traktują ogólnie przyjęte normy, wyznają różne wartości, kierują się różnymi celami i misjami. Wśród wielu różnic – jedno jest wspólne. Niemal wszystkie firmy drżą na myśl o zatargu z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Są to bowiem urzędy, których restrykcyjnych przepisów nie należy lekceważyć, gdyż może się to wiązać z bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Warto zatem zwracać uwagę na terminy wpłat do Urzędu Skarbowego a przede wszystkim ich przestrzegać.

Kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków

Urząd Skarbowy przyznaje kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe. Wykroczenie to oczywiście czyn o mniejszej szkodliwości, za jaki Urząd Skarbowy uznaje nieuiszczenie podatku w kwocie nieprzekraczającej pięciokrotności płacy minimalnej. Przestępstwo skarbowe dotyczy natomiast braku odprowadzonych podatków o wartości przekraczającej pięciokrotność płacy minimalnej.

Wykroczenie skarbowe może kosztować przedsiębiorcę kwotę od 1/10 minimalnego wynagrodzenia, po jego 20-krotność. Są to kwoty od 185 zł do 37 000 zł. Zazwyczaj, czyny o niskiej szkodliwości są karane mandatem karnym, który nie  przekracza dwukrotności płacy minimalnej i nie wiąże się z postępowaniem sądowym. Należy także zapłacić odsetki za zwłokę.

Zobacz też: Kary za niepłacenie składek ZUS

Gorzej sprawa wygląda w przypadku przestępstwa skarbowego. Za nie grozi kara obliczana na podstawie stawki dziennej, tę zaś ustala się biorąc pod uwagę sytuację finansową sprawcy, jego warunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Wysokość jednej stawki dziennej wyznaczają kwoty – 1/30 minimalnego wynagrodzenia po jej 400-krotność. Z tego wynika, że w 2016 roku stawka dzienna wynosi od 61,66 do 24 664. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa zaś 720. Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona wyrokiem wynosi od 616,60 zł do nawet 17 758 080 zł. Należy także pamiętać, że uiszczenie kary przyznanej w postępowaniu karno-skarbowym, nie zwalnia z obowiązku opłacenia zaległego podatku. Warto opłacać podatki w terminie, pozwoli to uniknąć surowej kary z Urzędu Skarbowego.

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS 

Wady i zalety samozatrudnienia

Jak założyć firmę sprzątającą?

Jak być lubianym w towarzystwie?

Odwiedź i polub nas
Oceń