Masz dosyć swojej pracy, znudziła ci się rutyna i nie możesz patrzeć na swojego szefa! Myślisz o samozatrudnieniu! Zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy ale nie wiesz jak się za to zabrać! Jeżeli masz pomysł na biznes, który w dodatku jest twoją pasją to jesteś szczęściarzem. Poniżej przedstawiamy ci krok po kroku jak założyć działalność gospodarczą.

Jak założyć działalność gospodarczą?

 1. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– formularz CEIDG-1
 • Wybór nazwy firmy
 • Wybór formy działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – kody PKD
 • Wybór formy opodatkowania dochodów
 • Nadanie numeru REGON
 1. Uzyskanie zezwoleń i koncesji
 2. Założenie rachunku bankowego
 3. Wyrobienie pieczątki firmowej
 4. Zgłoszenie przedsiębiorcy i jego pracowników do ZUS
 5. Urząd Skarbowy – jeżeli chcesz być płatnikiem VAT
 6. Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej – obowiązek ten został nałożony nie na wszystkich przedsiębiorców

Już wiesz jak założyć działalność gospodarczą, ważne abyś był wytrwały w swoich postanowieniach i nie poddawał się przy pierwszej porażce. Założenie działalności gospodarczej jest dość prostą czynnością lecz utrzymanie jej w dzisiejszych czasach jest wielkim wyzwaniem dla przedsiębiorcy. Na dochody trzeba czekać czasem kilka miesięcy.

Zobacz też: Jak skutecznie dążyć do celu?

Jak założyć działalność gospodarczą – wniosek CEIDG-1.

Jeżeli zdecydowałeś się na założenie własnego biznesu to zapewne wiesz czym dokładnie chcesz się zajmować. Pamiętaj o wyborze kodów według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Muszą być zawarte we wniosku CEIDG-1, który należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Gminy lub Miasta. Wniosek powinien zawierać takie informacje jak dane wnioskodawcy, adres zamieszkania, nazwę skróconą firmy, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, miejsce wykonywania działalności, miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz numer konta bankowego.

Pamiętaj o ważnych terminach dotyczących opłacania podatków (US) i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości względem Urzędu Skarbowego czy ZUS- u mogą ponieść z tego tytułu konsekwencje w formie kar pieniężnych, mogą też zostać wykluczeni z ubezpieczenia co wiąże się z brakiem wypłaty świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa czy wypadku.

Kary za niepłacenie składek ZUS

Kary z Urzędu Skarbowego za nieopłacanie podatków

Terminy wpłat do Urzędu Skarbowego i ZUS

Odwiedź i polub nas
Oceń